ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία Cutie Cute αποκαλούμενη στο εξής «Η Εταιρεία» θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία του απορρήτου των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής θα επεξηγήσουμε πως αλληλεπιδρούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι πληροφορίες απαιτούνται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παράδοσης των προϊόντων της Εταιρείας σε εσάς (εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης).

Η Εταιρεία ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και άλλα δεδομένα σε περιπτώσεις επεξεργασίας παραγγελιών και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών κανονισμών καθώς και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συναινώντας στη χρήση των cookies, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας, όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Η Εταιρεία γνωρίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και αναλαμβάνει την ευθύνη να σας ενημερώνει σχετικά με αυτά εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Οι ειδικοί κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας (username & password) διασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Συνιστούμε τη συχνή αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) όπως και τη χρήση δύσκολα ανιχνεύσιμων κωδικών για λόγους διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) υπάρχει η επιλογή ανάκτησής του χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο εισάγατε κατά την εγγραφή σας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα κάτωθι περιγραφόμενα είδη προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να συλλεχθούν, αποθηκευτούν και χρησιμοποιηθούν:

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας όπως ο γεωγραφικός εντοπισμός, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου ( I.P. address), τύπος και έκδοση περιηγητή ιστού (browser) και το λειτουργικό σύστημα, το χρονικό εύρος επίσκεψης του ιστοτόπου, τη χρήση του ιστοτόπου κ.α..

Πληροφορίες τις οποίες εισάγετε όταν δημιουργείτε προφίλ στον ιστότοπό μας (για παράδειγμα όνομα ή επίθετο, διεύθυνση κλπ).

Πληροφορίες τις οποίες εισάγετε προκειμένου να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας ταχυδρομείο και/ή στα newsletters μας. Έχετε το δικαίωμα απεγγραφής από το ενημερωτικό μας ταχυδρομείο / newsletter μέσω ειδικού συνδέσμου στο κάτω άκρο της σελίδας αυτού.

Πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τις αγορές σας ή τις συναλλαγές τις οποίες ολοκληρώνετε μέσω του ιστοτόπου μας και οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα και επίθετό σας, τη διεύθυνσή σας, τον ταχυδρομικό κωδικό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον εντοπισμό της παραγγελίας σας με σκοπό την πληροφόρησή σας για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Πληροφορίες που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, Android, Facebook, Google)

ΧΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ελάχιστες πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Προσωπικές πληροφορίες τις οποίες επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε λόγο δε θα αποθηκεύονται για περισσότερο χρόνο από αυτόν που είναι απαραίτητος γι αυτή τη χρήση και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της τριετίας.

Εάν είναι απαραίτητο ζητά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων. Δε δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός και εάν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν παρασχεθεί. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στην ιδιωτικότητά σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπό μας μέσω ειδικής παραμετροποίησης.

Δεν θα δημοσιεύσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για διαφημιστική χρήση χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν :

Eάν αυτό απαιτείται από το νόμο και/ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν είναι απαραίτητο να ασκήσουμε τα έννομα δικαιώματά μας ή να υπερασπιστούμε αυτά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την αποφυγή απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Σε αγοραστές ή μελλοντικούς αγοραστές της εταιρείας αν και επιδίωξή μας σε μια τέτοια περίπτωση είναι να ισχύσει η τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας.

Σε κάθε υποκείμενο το οποίο μπορεί να αιτηθεί ενώπιον δικαστικής ή άλλης Αρχής την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων ειδικά εάν, κατά την άποψή μας αυτή η Αρχή θα διατάξει την αποκάλυψη των πληροφοριών.

Εάν αυτό απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Σε περιπτώσεις αγορών μέσω διαδικτύου όπου τα στοιχεία πληρωμής και άλλα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι απαραίτητα για τη συναλλαγή θα αποστέλλονται στους παρόχους των προϊόντων καθώς και στους μεταφορείς ούτως ώστε να γίνεται η παράδοση των προϊόντων. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών λαμβάνουν χώρα σε ασφαλές περιβάλλον μέσω συγκεκριμένων πυλών ηλεκτρονικών πληρωμών (Paypal/Pireaus Bank) ούτως ώστε τρίτα μέρη να μην έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Κατ’επέκταση στοιχεία που αφορούν τις πιστωτικές κάρτες δεν αποθηκεύονται και δε χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες για να εμποδίσουμε την απώλεια, την κατάχρηση, ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε στον ασφαλή διακομιστή μας (ο οποίος προστατεύεται από συνθηματικό & πρόγραμμα προστασίας).

Όλες οι ηλεκτρονικές και οικονομικές συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται μέσω του ιστοτόπου μας προστατεύονται από τεχνολογία αποκρυπτογράφησης.

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δε μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου.

Αναλαμβάνετε την ευθύνη να διατηρείτε το συνθηματικό το οποίο χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας εμπιστευτικό. Το συνθηματικό ζητείται μόνο για τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο.

COOKIES

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου txt που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ενός χρήστη/επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται για την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στις τοποθεσίες να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Στην Εταιρεία χρησιμοποιούμε cookies κατόπιν συναίνεσης σας, τα οποία μπορείτε να απενεργοποιήστε ανά πάσα στιγμή. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να προβάλλονται σωστά ορισμένες σελίδες ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από μια τοποθεσία που σας ενημερώνει ότι για να την προβάλετε σωστά πρέπει να κάνετε αποδοχή των cookie. Δε χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας˙ ενδέχεται ωστόσο να συνδέσουμε πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα Cookie με προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς με άλλα μέσα (π.χ. γενική εγγραφή στον ιστότοπο). Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς o χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας, πώς περιηγείται ή αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου cutiecute.gr.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε αυτή την πολιτική απορρήτου κατά περιόδους μέσω της δημοσίευσης μιας νέας έκδοσης στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να κρατείστε ενήμεροι για τις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σ’αυτή την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ιδιωτικού μηνύματος στον ιστότοπό μας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία σας αφορούν και τα οποία κατέχουμε. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι, καταρχήν, δωρεάν. Ενδέχεται να παρακρατήσουμε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία ζητάτε εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σοβαρούς και αιτιολογημένους λόγους (εκτός από αυτούς που προβλέπονται από το νόμο ή που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης). Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην αρχή της Πολιτικής Απορρήτου, να διακοπεί η επικοινωνία μας μαζί σας για διαφημιστικούς λόγους.

Δικαίωμα πρόσβασης: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που τον αφορούν καθώς και στον τυχόν τρόπο επεξεργασίας των.

Δικαίωμα διόρθωσης: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να διορθώσει/συμπληρώσει/ προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.

Δικαίωμα στη λήθη: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Το δικαίωμα στη λήθη όμως δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που η επεξεργασία καθίσταται απαραίτητη για μια σειρά λόγων (όπως λόγοι δημοσίου συμφέροντος, θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων κ.α.)

Δικαίωμα ενημέρωσης σε περιστατικό παραβίασης: Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες οι χρήστες έχουν δικαίωμα ενημέρωσης από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας.

Δικαίωμα υπαναχώρησης: Κάθε χρήστης ή επισκέπτης του οποίου προσωπικά δεδομένα συλλέγονται έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Κάθε χρήστης ή επισκέπτης έχει το δικαίωμα να περιορίσει (κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες)την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας: Κάθε χρήστης ή επισκέπτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει και να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε τρίτο υπεύθυνο φορέα.

Δικαίωμα εναντίωσης: Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, περιλαμβανομένης της αυτόματης κατάρτισης προφίλ.

TPITOI ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς τρίτους ιστοτόπους. Η Εταιρεία δε δύναται να ελέγξει και κατ’επέκταση δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων ιστοτόπων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες τις οποίες κατέχουμε πρέπει να διορθωθούν ή / και να επικαιροποιηθούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, εάν έχετε απορίες ή θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στην διεύθυνση